لرستان

حمایت بانک کشاورزی از راه اندازی  مجتمع گلخانه ای سبزی و صیفی جات در استان لرستان

حمایت بانک کشاورزی از راه اندازی مجتمع گلخانه ای سبزی و صیفی جات در استان لرستان

با حمایت و مشارکت  29میلیاردو820میلیون ریالی  بانک کشاورزی ، مجتمع گلخانه ای پرورش انواع  صیفی جات در شهرستان خرم آباد استان لرستان راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، با را...

پرداخت 13 میلیارد ریال تسهیلات صنایع ، خدمات ومسکن توسط بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در یک ماه اول سال جاری مبلغ 13 میلیارد ریال تسهیلات صنایع ، خدمات و مسکن به متقاضیان پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، این میزان تسهیلات به 10 نفر متقاضی پردا...

پرداخت 91 میلیارد ریال تسهیلات زراعت توسط بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در یک ماهه اول سال جاری مبلغ 91 میلیارد ریال تسهیلات زراعت به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، این میزان تسهیلات به 314 نفر متقاض...

رشد 130 درصدی سپرده های بانکداری شرکتی شعب بانک کشاورزی استان لرستان

میزان سپرده های بانکداری شرکتی شعب بانک کشاورزی استان لرستان در سال 1400 بیش از 1500 میلیارد ریال افزایش یافته است که نسبت به پایان سال گذشته دارای 130 درصد رشد می باشد. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان لرستا...

پرداخت 332 میلیارد ریال تسهیلات دام و طیور توسط بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در یک ماهه اول سال جاری مبلغ 332 میلیارد ریال تسهیلات دام و طیور به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، این میزان تسهیلات به 671 نفر متقاضی پرداخت شد.

کسب رتبه دوم کشوری در تحقق برنامه افزایش رسوب پایانه های فروش توسط مدیریت بانک کشاورزی استان لرستان

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان رتبه دوم کشوری را در تحقق برنامه افزایش رسوب حساب های متصل به پایانه های فروش کسب کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، بر اساس آمار اداره کل خدمات نوین بانکداری الک...

کسب رتبه دوم کشور در درصد تحقق برنامه تعهدی کارمزد صدور ضمانت نامه توسط مدیریت بانک کشاورزی استان لرستان

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان رتبه دوم درصد تحقق برنامه تعهدی کارمزد ضمانت نامه صادره را کسب کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، بر اساس آمار ارسالی اداره کل بانکداری شرکتی، شعب بانک کشاورزی اس...

پرداخت بیش از 32 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده در بانک کشاورزی استان لرستان

در هفت ماهه سال زراعی جاری ، بیش از 32 میلیارد و 470 میلیون ریال غرامت به کشاورزان، دامداران و بهره برداران خسارت دیده در استان لرستان پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان، این میزان غرامت به 134 ن...

پرداخت بیش از 16 میلیارد و 475 میلیون ریال غرامت به مرغداران خسارت دیده در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی جاری ، بیش از 16 میلیارد و 475 میلیون ریال غرامت به مرغداران خسارت دیده در استان لرستان پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان، این میزان غرامت به 10 نفر از خسارت دیدگان پرداخت شد. &nbs...

پرداخت بیش از 15 میلیارد و 996 میلیون ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی جاری ، بیش از 15 میلیارد و 996 میلیون ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در استان لرستان پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان، این میزان غرامت به 124 نفر از خسارت دیدگان در بخش دامپروری...

صدور بیش از 45 هزار فقره بیمه نامه توسط نمایندگی های بیمه کشاورزی استان لرستان در سال زارعی 1401- 1400

ازابتدای سال زارعی 1401- 1400 تا پایان فروردین ماه سال جاری تعداد 45375 فقره بیمه نامه توسط نمایندگی های بیمه کشاورزی استان لرستان صادر شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، از مجموع بیمه نامه های صادر ش...

بیمه بیش از 30 میلیون قطعه انواع طیوردر بانک کشاورزی استان لرستان

در هفت ماهه اول سال زراعی1401- 1400 بیش از 30 میلیون و 986 هزار قطعه طیور در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 1585 بیمه گذار طیور خود را تحت پ...

بیمه بیش از 26 میلیون و 763 هزار قطعه بچه ماهی در بانک کشاورزی استان لرستان

در هفت ماهه اول سال زراعی 1401- 1400 بیش از 26 میلیون و763 هزار قطعه بچه ماهی در زیر بخش آبزیان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 114 نفر بیمه گذار آبزیان خود...

بیمه بیش از 275 هزار واحد دامی در بانک کشاورزی استان لرستان

در هفت ماهه اول سال زراعی 1401 - 1400 بیش از 275 هزار واحد دامی در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 8212 بیمه گذار دام خود را تحت پوشش صندوق ب...

بیمه بیش از 156 هزار هکتار از اراضی در بانک کشاورزی استان لرستان

در هفت ماهه اول سال زراعی 1401- 1400 بیش از 156 هزار و 461 هکتار از زمین های کشاورزی در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 34125 بیمه گذار محصول...
قدردانی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از عملکرد بانک کشاورزی

قدردانی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از عملکرد بانک کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اهدای لوح سپاس از عملکرد بانک کشاورزی استان لرستان قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان مهندس سید عماد شاهرخی رییس سازمان جهاد کشاورزی و رییس ستاد بیمه کش...

پرداخت 250 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی بند ب تبصره 16 توسط بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در سال 1400 مبلغ 250 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی بند ب تبصره 16 به متقاضیان پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان، در راستای حمایت از مشمولین بند ب ...

پرداخت 189 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه درمان بیماری های خاص توسط بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در سال 1400 مبلغ 189 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه درمان بیماری های خاص با معرفی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی استان لرستان، این میزان ت...

صدور 2405 میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی توسط بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در سال 1400 مبلغ 2405 میلیارد ریال ضمانت نامه برای متقاضیان صادر کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، با صدور این میزان ضمانت نامه برای فعالان اقتصادی برنامه تعهدی شعب د...

پرداخت 852 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج توسط بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در سال 1400 مبلغ 852 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، این میزان تسهیلات به 983 نفر متقاضی پرداخت شد.
صفحه 1 از 60ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما