قدردانی سازمان بهزیستی از عملکرد بانک کشاورزی در استان لرستان

سازمان بهزیستی استان لرستان با ارسال لوح سپاس از مدیریت بانک کشاورزی این استان قدردانی کرد .

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان در سپاسنامه سازمان بهزیستی از همکاری مدیریت و شعب بانک کشاورزی در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان زیر پوشش بهزیستی استان قدردانی شده است .

 بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی استان لرستان در سال 95 ، 33.4 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مدجویان زیر پوشش بهزیستی در این استان پرداخت کرد.

 

قالب دلخواه شما