ایجاد درگاه الکترونیکی برای کمک به نیازمندان توسط بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود با هدف ترویج فرهنگ نوع دوستی و کمک به نیازمندان، نسبت به ایجاد سامانه کمک به سازمان های حمایتی اقدام کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با ایجاد سامانه ای الکترونیکی امکان  واریز مستقیم وجوه به حساب سازمان های حمایتی از جمله  ستاد دیه، خیریه کهریزک، خیریه اشرف الانبیا و سازمان مهرانه را فراهم کرده است.

هموطنان گرانقدر و نیکوکار می توانند برای مشارکت در این امر خداپسندانه از یکی از طرق زیر وجوه خود را به حساب موسسه خیریه مورد نظر واریز کنند:

  • مراجعه به بخش «بانکداری الکترونیکی » در وب سایت بانک کشاورزی و انتخاب منوی «امورخیریه »
  • مراجعه به آدرس https://opg.bki.ir
  • مراجعه به شعب
قالب دلخواه شما