بانک کشاورزی نشان شایسته ملی دریافت کرد

بانک کشاورزی نشان شایسته ملی دریافت کرد

کنگره سراسری نشان شایسته ملی با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد ملی برگزار و تندیس  این کنگره به بانک کشاورزی اهداء شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این کنگره پیرو  منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مقاوم سازی اقتصاد ملی با هدف تقویت زیر ساخت های اقتصادی کشور در پیوستن به بازارهای بین المللی، هجدهم آبان هم زمان با روز ملی کیفیت در سالن همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.

این گزارش می افزاید، در این کنگره عملکرد سازمان ها و برندها در سه حوزه «کیفیت»، «مشتری مداری» و «محیط زیست» براساس استاندارد13000 isiRi مورد ارزیابی قرار گرفت و بانک کشاورزی به عنوان سازمان برگزیده معرفی و نشان شایسته ملی کنگره به این بانک اهداء شد.

قالب دلخواه شما