حساب هاي ارزي

افتتاح حسابهاي قرض الحسنه پس انداز ، جاري و سپرده هاي سرمايه گذاري
افتتاح حساب هاي قرض الحسنه پس انداز و جاري به انواع ارزها و افتتاح سپرده مدت دار ارزي به ارزهاي يورو و دلار قابل انجام مي باشد.
 • افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ارزي با حداقل موجودي 100 يورو يا معادل آن به ساير ارزها انجام  و در قرعه کشي شرکت داده مي شود.
 • افتتاح حساب قرض الحسنه جاري ارزي با حداقل موجودي 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها انجام مي شود.
 • افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزي با منشا حواله در قالب سپرده هاي يک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و يکساله با حداقل موجودي 1000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها انجام مي شود.
 • افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزي با منشا اسکناس در قالب سپرده يک ساله با حداقل موجودي 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها انجام مي شود.

 

شايان ذکر است به سپرده هاي کوتاه مدت و بلند مدت مطابق با قوانين سود تعلق مي گيرد و حساب هاي قرض الحسنه ارزي در قرعه کشي جوايز بانک شرکت مي کنند.

 

خريد و فروش ارز

 • خريد و فروش و تبديل ارزهاي معتبر دنيا و ساير ارزهاي عرضه شده در بازار بين بانکي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با نرخهاي تعيين شده دراداره کل خارجه براي بازرگانان و افراد عادي طبق بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود.
 • خريداري ارز مازاد از صادرکنندگان و فروش آن به متقاضيان ارز براي مقاصد تعيين شده در بخش سوم مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

حوالجات ارزي

کليه شعب بانک کشاورزي با توجه به عضويت فعال بانک کشاورزي در سازمان جهاني سوئيفت و بر اساس قوانين و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مقررات پولشويي آمادگي صدور حواله هاي ارزي عهده ساير بانکهاي خارجي يا داخلي و قبول و کارسازي حوالجات وارده از بانکهاي کارگزار داخلي يا خارجي را دارند. خدمات حواله جات براي ثبت سفارش هايي که مجوز ورود کالا دارند و قبلاًً کد تخصيص ارز از مرکز مبادلات ارز گرفته اند و يا حواله هايي که از محل حسابهاي ارزي مشتريان باشد از طريق سيستم بانکي و يا از طريق صرافي هاي مجاز با هماهنگي قبلي شعبه با اداره کل خارجه انجام مي شود.

تسهيلات ارزي

 • اعطاي تسهيلات براي پروژه هايي که توجيه اقتصادي دارند با استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي
 • تسهيلات ارزي براي هتلها، صنعت توريسم و ديگر پروژه هاي سرمايه گذاري در اين بخش
 • توسعه صنعت کشاورزي وساير صادرات کالاهاي غير نفتي با توجه ويژه به تجهيزات و ماشين آلات صنعتي کشاورزي با استفاده از تسهيلات خارجي
 • تسهيلات ارزي براي پروژه هاي نوسازي صنعت نساجي که به وسيله وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه مي گردد.

ضمانتنامه هاي ارزي

اين بانک آمادگي داردتا نسبت به صدور انواع ضمانتنامه هاي ارزي صادراتي و وارداتي، بنا به درخواست متقاضيان اقدام نمايد. ضمانتنامه هاي صادراتي ، صدور انواع ضمانتنامه هاي حسن انجام کار ، پيش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و شرکت در مناقصه براي توليدکنندگان کالاها(صنعتي ، کشاورزي ، معدني و ...) ، صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ، قراردادهاي داخلي و ساير ضمانتنامه هاي مجاز را شامل مي گردد. ضمانت نامه هاي وارداتي صدور انواع ضمانتنامه هاي حسن انجام کار، پيش پرداخت، شرکت در مناقصه، استرداد کسور وجه الضمان، بنا به درخواست فروشندگان /پيمانکاران خارجي در مقابل تضمين بانکهاي کارگزار به نفع خريداران/کارفرمايان ايراني را شامل مي گردد.

عمليات اعتباري

افتتاح اعتبارات اسنادي وارداتي و انجام کليه خدمات ذي ربط

واحدهاي ارزي بانک به منظور تسهيل امور بازرگاني تجار و بازرگانان در امر واردات کالا مطابق با قوانين و مقررات بين المللي و قوانين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي مي کند.

قبول وانجام عمليات اعتبار اسنادي صادراتي و انجام کليه خدمات ذي ربط

در صورت دريافت اعتبارات اسنادي صادراتي به نفع صادر کنندگان ايراني از کارگزاران خارجي ، کليه خدمات مورد نياز در اين ارتباط توسط واحدهاي ارزي اين بانک قابل ارائه است.

بروات اسنادي

واحد هاي ارزي اين بانک آمادگي دارند به منظور انجام واردات مورد نياز بازرگانان از طريق ثبت بروات اسنادي اقدام کنند.

ليست شعب ارزي

ليست و مشخصات شعب ارزي بانک کشاورزي در سراسر کشور

لیست شعب ارزی

براي مشاهده اطلاعات کامل شعب ارزي بانک کشاورزي اينجا را کليک فرماييد

 

ساير خدمات ارزي

مشاوره و راهنمايي مشتريان در امور بين الملل

ارائه راهنمايي هاي لازم در مورد امور ارزي و ساير خدمات بانکداري بين الملل به مشتريان ذيربط، معرفي انواع خدمات ارزي بر حسب مورد به متقاضيان و ارائه رهنمود هاي لازم در مورد نحوه ارتباط با سازمان هاي مرتبط و روابط کارگزاري با سايرکشورها توسط کارشناسان حوزه بين الملل و مستقر در شعب ارزي

صدور گواهي موجودي به زبان انگليسي

صدور گواهي موجودي و ارائه گردش مالي از حساب به زبان انگليسي در شعب ارزي که بنا به درخواست مشتري موارد زير را شامل مي شود:

 • موجودي
 • ميانگين دوره اي
 • گردش بدهکار دوره اي
 • گردش بستانکار دوره اي
 • پرينت دوره اي حساب

ثبت سرمايه نقدي سرمايه گذاران خارجي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري

به منظور تسهيل مشکلات مربوط به ثبت سرمايه نقدي سرمايه گذاران خارجي ،صدور گواهي خريد ارز براي سرمايه گذاران مذکور تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در کليه واحدهاي ارزي بر اساس مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي پذيرد.

قالب دلخواه شما