با توجه به اینکه از طرفی امکان تفکیک بعضی از موضوعات پژوهشی در سطح استانی وجود داشته و از طرف دیگر واگذاری موضوعات پژوهشی استانی به دلیل شرایط اقلیمی و فرهنگی متفاوت ضرورت دارد، بانک کشاورزی اقدام به فراخوان اولویت‌های پژوهشی در سطح استانها نموده است. در همین راستا اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی می‌توانند با انتخاب یکی از عناوین پژوهشی استانی به شرح ذیل اقدام به ارائه طرحنامه نمایند. لازم به توضیح است طرحنامه‌های واصله به اداره کل تحقیق و توسعه، در جلسات کارشناسی و کارگروه ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید، با مبلغ توافق شده مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد.

 

حوزه مشتریان
ردیف عنوان واحد متقاضی نوع طرح
1 بخش‌بندی گروه‌های مشتریان پذیرنده درگاه پرداخت اینترنتی (PG) و طراحی برنامه های بازاریابی ویژه آنها اداره کل بانکداری خرد برون سپاری استانی
2 طراحی و تدوین برنامه های بازاریابی ویژه گروه‌های صنفی 7 گانه مشتریان اداره کل بانکداری خرد برون سپاری استانی
3 شناسایی نیازها، انتظارات و رفتار بانکی فعالان صنوف مختلف (7 صنف) اداره کل تحقیق و توسعه برون سپاری استانی
4 بازطراحی و تدوین برنامه بازاریابی ویژه گروه‌های زنان (طرح‌های چهارگانه ایران) اداره کل بانکداری خرد برون سپاری استانی
5 طراحی و تدوین برنامه بازاریابی ویژه پذیرندگان درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) اداره کل بانکداری خرد برون سپاری استانی
6 بررسی و شناسایی استراتژی‌های قیمت‌گذاری خدمات در بانکداری اختصاصی متناسب با انتظارات بخش‌های مختلف بازار (در گذر به سوی بانکداری کارمزد محور) اداره کل بانکداری اختصاصی و شرکتی برون سپاری استانی
7 باز طراحی شیوه‌های شناسایی مشتریان ویژه اداره کل بانکداری اختصاصی و شرکتی برون سپاری استانی
8 مطالعه تطبیقی خدمات قابل ارائه به مشتریان ویژه اداره کل بانکداری اختصاصی و شرکتی برون سپاری استانی
9 طراحی بسته های خدمات مناسب به تفکیک بخش‌های 14 گانه مشتریان اداره کل ارتباط با مشتریان برون سپاری استانی
10 طراحی و پیاده سازی برنامه های تشویقی و ترغیبی مناسب هر گروه از مشتریان 14 گانه بانک گانه بانک اداره کل ارتباط با مشتریان برون سپاری استانی
11 ارائه الگوی مدیریت خدمات و محصولات بانک مبتنی بر مدیریت چرخه عمر اداره کل تحقیق و توسعه برون سپاری استانی
12 مطالعه، امکان‌سنجی، استقرار و پیاده سازی خدمات بانکهای کشاورزی و توسعه‌ای دنیا با بانک کشاورزی ایران اداره کل تحقیق و توسعه برون سپاری استانی
13 شناسایی وقفه‌های خدمت رسانی به مشتریان در شعب و ارایه راهکارها در بخش خدمات بانکداری خرد اداره کل تحقیق و توسعه برون سپاری استانی
14 بررسی و مقایسه انتظارات و رفتار بانکی مشتریان در گروه‌های مختلف مشتریان:
  • زنان شهری شاغل و زنان شهری خانه دار
  • مردان شاغل روستایی و زنان شاغل روستایی (شاغل در زیربخش‌های کشاورزی)
  • مردان شاغل در بخش کشاورزی- شهری و مردان شاغل در خارج از بخش کشاورزی- شهری
  • مردان شاغل شهری و زنان شاغل شهری (شاغل در زیربخش‌های کشاورزی)
  • شرکت‌های فعال در زیر بخش‌های کشاورزی
  • شرکت‌های فعال خارج از بخش کشاورزی
اداره کل تحقیق و توسعه برون سپاری استانی
15 بررسی و شناسایی راهکارهای مشعوف‌سازی مشتریان خرد در بانک کشاورزی اداره کل تحقیق و توسعه برون سپاری استانی
16 بررسی و شناسایی راهکارهای مشعوف‌سازی مشتریان شرکتی در بانک کشاورزی اداره کل تحقیق و توسعه برون سپاری استانی
17 بخش‌بندی مشتریان و مخاطبان طرح ایران بر مبنای انتظارات آنها از خدمت اداره کل تحقیق و توسعه برون سپاری استانی
18 بخش‌بندی مشتریان و مخاطبان پایا و ساتنا بر مبنای انتظارات آنها از خدمت اداره کل تحقیق و توسعه برون سپاری استانی
19 سنجش توان نوآوری و رقابتی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اداره کل تحقیق و توسعه برون سپاری استانی

 

 

حوزه سرمایه انسانی
ردیف عنوان واحد متقاضی نوع طرح
1 تکریم جامع همکاران بازنشسته بانک کانون بازنشستگان بانک برون سپاری استانی
2 نحوه بکارگیری همکاران بازنشسته بانک ها در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته کانون بازنشستگان بانک برون سپاری استانی

 

 

حوزه مدیریت
ردیف عنوان واحد متقاضی نوع طرح
1 بررسی شیوه ها و راهکارهای بهبود ارتباط با واحدهای سازمانی (درون سازمانی و برون سازمانی) معاونت مستقل دبیرخانه و خدمات مدیریت برون سپاری استانی
2 تعیین استراتژی ترویج (Promotion) برای گروه های منتخب مشتریان بانک اداره کل روابط عمومی برون سپاری استانی
3 بررسی مستمر اثربحشی تبلیغات بانک اداره کل روابط عمومی برون سپاری استانی
4 شناسایی مؤسسات و اتحادیه‌های فعال در بخش کشاورزی به تفکیک قاره‌ای و پتانسیل‌های موجود به منظور انجام همکاری‌های مشترک بانک و مؤسسات مورد اشاره معاونت مستقل همکاریهای بین‌الملل برون سپاری استانی

 

 

حوزه اعتبارات و وصول مطالبات
ردیف عنوان واحد متقاضی نوع طرح
1 بررسی مشکلات و چالش های اجرای کامل و صحیح اعطای تسهیلات بانک کشاورزی در قالب عقود اسلامی کارگروه بانکداری اسلامی برون سپاری استانی
2 مطالعه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای اخلاقی لازم در بانکداری اسلامی کارگروه بانکداری اسلامی برون سپاری استانی/ملی

 

 

حوزه مالی و پشتیبانی
ردیف عنوان واحد متقاضی نوع طرح
1 مطالعه تطبیقی شیوه های بودجه بندی در بانک های معتبر دنیا اداره کل امور مالی برون سپاری استانی
2 بررسی راهکارهای نظارت، کنترل و کاهش هزینه‌های کارگزاران بخش خصوصی صندوق بیمه کشاورزان در استان ... اداره کل امور مالی برون سپاری استانی
3 بررسی راهکارهای افزایش درآمدهای غیر مشاع بانک نسبت به کل درآمدهای بانک کشاورزی در استان ... اداره کل امور مالی برون سپاری استانی
4 امکان‌سنجی طراحی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در بانک کشاورزی در استان ... اداره کل امور مالی برون سپاری استانی
5 بررسی و شناسایی ترکیب بهینه‌ی منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در استان ... اداره کل امور مالی برون سپاری استانی
6 ارایه‌ی راهکارهای مدیریت بهینه هزینه‌های بانک کشاورزی در استان ... اداره کل امور مالی برون سپاری استانی

 

 

حوزه حقوقی
ردیف عنوان واحد متقاضی نوع طرح
1 بررسی نقش مراجعه به داوری جهت حل و فصل اختلافات در روابط حقوقی بانک اداره کل دعاوی حقوقی برون سپاری استانی
2 بررسی ماهیت حقوقی مزایده در فقه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا با رویکرد حقوق بانکی اداره کل دعاوی حقوقی برون سپاری استانی

 

قالب دلخواه شما