کتابخانه و مرکز اسناد بانک از ارکان "معاونت توسعه و مستندسازی دانش" اداره کل آموزش و توسعه مهارتها

کتابخانه اجتماعی است که با ذخیره سازی، حفاظت و اشاعه پیشینه های مکتوب دیداری – شنیداری و الکترونیکی در خدمت تعلیم ، تربیت و توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است و پلی میان دانش مضبوط بشری بین نسل های گذشته، حال و آینده است. مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت ها برای مدیریت، مبادله ، خلق یا ارتقای سرمایه های فکری در سطح کلان و طراحی هوشمندانه فرآیندها، ابزار، ساختار و ... با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است. لذا باتوجه به این امر، کتابخانه مرکزی بانک به عنوان یک کتابخانه تخصصی که از ارکان زیربنایی "معاونت توسعه و مستندسازی دانش" اداره کل آموزش و توسعه مهارت ها است ، اهداف کلان خود را به شرح زیر تعریف می نماید:

 • فراهم آوردن اطلاعات و منابع مورد لزوم برای پیشبرد اهداف سازمان
 • ارتقاء سطح دانش تخصصی و سازمانی و به روز نگه داشتن دانش بهینه علمی کارکنان سازمان
 • مستندسازی دانش ضمنی سازمانی و تبدیل آن به دانش صریح و سیاست گذاری در تبدیل سرمایه های قابل لمس سازمان به سمت دارایی های غیر قابل لمس همچون دانش ، خبرگی، توانایی و راهکارهای مدیریتی برای خلاق سازی کارکنان در راستای پیاده سازی مدیریت دانش
آیین‌نامه کتابخانه مرکزی بانک کشاورزی
ماده 1) استفاده‌کنندگان از کتابخانه

استفاده از کتابخانه با رعایت مقررات برای عموم علاقه‌مندان آزاد است ولی مدارک فقط به اعضای کتابخانه امانت داده می‌شود.

ماده 2) اعضا
کتابخانه می‌تواند گروههای ذیل را به عضویت بپذیرد:
 • کارکنان شاغل و بازنشسته بانک کشاورزی (اعم از رسمی و قراردادی) و خانواده درجه یک ایشان در سراسر کشور
 • موسسات وابسته به بانک کشاورزی
 • کارکنان سایر بانکها با ارائه معرفی‌نامه معتبر
 • محققان و پژوهشگران
تبصره 1- کتابخانه می‌تواند در موارد خاص متقاضیان معرفی شده از سوی سایر سازمانها و نهادها را به عضویت موقت بپذیرد
تبصره 2- اعضای خانواده همکاران بانکی به عنوان اعضای وابسته شناخته شده و نیاز به عضویت مجدد ایشان نیست.
ماده 3) مدارک مورد نیاز برای پذیرش اعضا
 • کارکنان شاغل و بازنشسته بانک با ارائه آخرین حکم کارگزینی و تکمیل فرم عضویت
 • سایر اعضا با ارائه معرفی‌نامه از سازمان متبوع، تکمیل فرم عضویت
تبصره 1- در مورد کارکنان قراردادی علاوه بر ارائه حکم کارگزینی، معرفینامه از اداره تابعه نیز مورد نیاز است.
تبصره 2- همکاران خارج از ساختمان مرکزی می‌توانند مدارک مربوط به عضویت خود را از طریق پست یا نمابر به کتابخانه ارسال نمایند.
ماده 4) مدت عضویت
 • کارکنان رسمی شاغل و بازنشسته بانک به طور دائم
 • کارکنان قراردادی بانک تا پایان قرارداد
 • اعضای غیربانکی تا پایان سال (که قابل تمدید نیز می‌باشد
تبصره 1- مدت زمان عضویت اعضای غیربانکی با صلاحدید کتابخانه قابل تغییر است.
تبصره 2- کتابخانه می‌تواند در صورت تخطی اعضا از مفاد آیین‌نامه، عضویت آنها را لغو نماید.

ماده 5) امانت مدارک
 • اعضای کتابخانه می‌توانند هر بار حداکثر 6 عنوان کتاب را به مدت 15 روز به امانت گیرند
تبصره 1- مدت زمان امانت با احتساب بعد مسافت و زمان پست کتابها برای همکاران شهرستانی 25 روز است.
تبصره 2- هزینه پست سفارشی کتاب‌های امانی برای مدیریتها و شعب و برگشت آن بر عهده بانک است.
تبصره 3- در موارد ضروری و بنا به تشخیص کتابخانه و نیاز علمی سازمان، اعضای بانکی می‌توانند کتاب های مرجع و نشریات را منوط به عدم خروج از بانک امانت بگیرند و در هر صورت امانت گیرنده مسئول منابع و مدارک دریافتی است.
تبصره 4- امانت گیرنده می‌تواند با مراجعه یا تماس تلفنی به کتابخانه مدت امانت کتابها را در صورتیکه مورد نیاز کتابخانه نبوده و یا در فهرست ذخیره دیگر اعضا نباشد حداکثر تا 5 بار تمدید نماید.( یعنی برای همکاران تهران 75 و شهرستان 125 روز)
تبصره 5- همکاران خارج از ساختمان مرکزی می‌توانند تقاضای کتاب و تمدید آن را از طریق نامه، تلفن یا نمابر اعلام نمایند.

ماده 6) منابع کتابخانه
 • کتابخانه می‌تواند از افراد یا موسسات، کتاب و نشریه تخصصی به رایگان و به صورت اهدا قبول نماید.
 • کتابخانه می‌تواند منابعی را که به تشخیص کتابخانه نگهداری آنها ضرورت ندارد به کتابخانه‌های دیگر مراکز آموزشی بانک یا سازمانهای دیگر اهدا یا به طریق مقتضی از کتابخانه خارج کند.
 • کتابخانه می تواند بنا به ضرورت مجموعه را وجین* نماید.
 • کتابخانه که هم اکنون از لحاظ دسته‌بندی کتابخانه‌ای در زمره کتابخانه‌های خودکار قرار دارد می‌تواند همگام با پیشرفتها و فن‌آوریهای رایانه‌ای نسبت به اسکن نمودن مجموعه و امکان دسترسی به آنها از طریق شبکه جهت ایجاد کتابخانه دیجیتالی و پس از طی کامل این مراحل نسبت به راه‌اندازی کتابخانه مجازی اقدام نماید.
 • کتابخانه می‌تواند نسخه‌های اضافی گزارشها را به طریق مقتضی ازکتابخانه خارج نماید.
 • کتابخانه بانک جهت برقراری روابط بین کتابخانه‌ای در چهارچوب سیاستهای بانک و بنا به ضرورت نیازهای اطلاعاتی از طریق امانت بین‌ کتابخانه‌ای عمل خواهد نمود.
تبصره 1- مدت زمان امانت با احتساب بعد مسافت و زمان پست کتابها برای همکاران شهرستانی 25 روز است. تبصره 2- هزینه پست سفارشی کتاب‌های امانی برای مدیریتها و شعب و برگشت آن بر عهده بانک است.
تبصره 3- در موارد ضروری و بنا به تشخیص کتابخانه و نیاز علمی سازمان، اعضای بانکی می‌توانند کتاب های مرجع و نشریات را منوط به عدم خروج از بانک امانت بگیرند و در هر صورت امانت گیرنده مسئول منابع و مدارک دریافتی است.
تبصره 4- امانت گیرنده می‌تواند با مراجعه یا تماس تلفنی به کتابخانه مدت امانت کتابها را در صورتیکه مورد نیاز کتابخانه نبوده و یا در فهرست ذخیره دیگر اعضا نباشد حداکثر تا 5 بار تمدید نماید.( یعنی برای همکاران تهران 75 و شهرستان 125 روز)
تبصره 5- همکاران خارج از ساختمان مرکزی می‌توانند تقاضای کتاب و تمدید آن را از طریق نامه، تلفن یا نمابر اعلام نمایند
ماده 7) مدارکی که امانت داده نمی‌شود
 • کتب و مدارک خطی، قدیمی، گرانبها، منحصر به فرد، نایاب و کمیاب. (مجموعه مدارک نفیس)
 • اسناد و گزارشها
 • نشریات ادواری صحافی شده و آخرین شماره آنها
 • منابع مرجع نظیر فرهنگنامه، دایره‌المعارف، مجموعه قوانین، نقشه، اطلس و غیره
 • مواد دیداری و شنیداری ارسال شود .
تبصره 1- در صورت لزوم تهیه کپی از مدارک مندرج در بندهای (ب)، (ج) و (د) با صلاحدید کتابخانه امکان‌پذیر است . تبصره 2- شماره‌های ماقبل آخر نشر یات ادواری جاری فارسی و خارجی با صلاحدید کتابخانه و حداکثر به مدت یک هفته به اعضای بانکی امانت داده می‌شود
خدمات کتابخانه
 • امانت مواد چاپی و غیرچاپی
 • در دسترس قرار دادن نشریه و گزارش داخلی و خارجی و تهیه فتوکپی تا 15 صفحه به صورت رایگان
 • خدمات رایگان شبکه اطلاع‌رسانی اینترنت
 • امکان دسترسی کاربران به بانک اطلاعاتی نمامتن که شامل 80% مقالات مجلات فارسی است.
 • دسترسی به مقالات نشریات خارجی از طریق شبکه اینترنت و اینترانت بانک به صورت تمام متن با قابلیت چاپ.
 • امانت‌دهی مواد دیداری و شنیداری به جز همکاران شهرستان .
 • امکان دسترسی به پایان‌نامه‌ها در کتابخانه و بر روی شبکه اینترنت با قابلیت رویت و چاپ 15 صفحه آغازین.
 • امانت کتاب از طریق پست به تمامی کارکنان بانک کشاورزی در کلیه مناطق ایران.
 • امکان جستجوی منابع کتابخانه از طریق شبکه اینترنت.
 • پاسخگویی به سوالات مرجع با کمک منابع چاپی و غیرچاپی توسط کتابدار مرجع.
 • برپایی نمایشگاه کتاب در بانک ( ارائه فهرست تازه های خریداری شده کتاب های فارسی و لاتین و مواد دیداری و شنیداری از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارسال به ادارات مرکزی در اختیار گذاشتن به مراجعه کنندگان )
 • راه‌اندازی کتابخانه مدیریتهای بانک کشاورزی مستقر در استانهای کشور.
جستجوی اطلاعات از طریق سایت بانک کشاورزی- کتابخانه

بعد از وارد شدن به سایت بانک کشاورزیhttp //www. Agri-Bank.com جهت جستجوی منابع موجود در کتابخانه مراحل زیر را انجام دهید:

 • کلیک بر روی فیلد ورود
 • کلیک بر روی فیلد کتابخانه الکترونیکی از طریق منوهای دسترسی سریع.
 • اتصال به کتابخانه (سمت راست)
 • با ورود به سیستم جامع کتابخانه (افق) که در صفحه اصلی با فیلدهای زیر روبرو خواهد شد: فیلد آزاد که با کلیک بر روی می توانید، عنوان، موضوع یا پدیدآور را انتخاب کنید. در فیلد انواع مدارک، تمامی مدارک گزینه ؛ کلیه مدارک اطلاعاتی را جستجو خواهد کرد وبا کلیک بر روی می توانید به صورت مجزا هر یک از موارد دیگر را انتخاب کنید و در نهایت روی کلمه جستجو کلیک نمایید . .
دسترسی به متن PDF پایان‌نامه‌ها (15 صفحه اول) و مقالات خارجی (متن کامل) از طریق وب

مدارک اطلاعاتی که شامل الحاقات PDF باشند با علامت الحاقی گیره کاغذ در سمت راست اطلاعات کتابشناختی مشخص گردیده است. با کلیک کردن بر روی آن، نام فایل PDF مدرک اطلاعاتی ظاهر می‌شود و با کلیک بر روی آن به متن مورد نظر دسترسی می‌یابید که این متن قابل چاپ نیز است. (برای مشاهده و چاپ این فایلها، دستگاه باید به نرم‌افزار Acrobat reader مجهز باشد و چنانچه نیست این برنامه در صفحه‌ای که باز نموده‌اید موجود است و به راحتی می‌توانید آن را دانلود (Download) فرمائید.

600 عنوان مقاله خارجی تمام متن تا پایان سال 2011 از 26 عنوان مجله
 • 1461 شماره مجله فارسی که حدوداً 148542صفحه می باشد.
 • 475 شماره مجله خارجی که حدوداً 70813 صفحه می باشد.
ساعات کار کتابخانه
 • شنبه تا چهارشنبه: 30/7 الی 17
 • تعطیل
معاونت توسعه و مستندسازی دانش اداره کل آموزش و توسعه مهارتها، سرکار خانم نرگس آقایان
 • تلفن مستقیم: 88272018
 • تلفن مستقیم : 84895587
 • تلفن دفتر کتابخانه و نمابر : 88272019
 • تلفن بخش امانت : 84895585
 • تلفن بخش فنی: 86-84895584
 • نشانی پستی : تهران ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ نبش خیابان پاتریس لومومبا ـ بانک کشاورزی ـ طبقه دوم – کتابخانه
 • کد پستی : 14454
قالب دلخواه شما
bki