دستگیری از نیازمندان با طرح «مهر آسمانی» بانک کشاورزی​

بانک کشاورزی با اجرای طرح «مهر آسمانی» نسبت به ایجاد سامانه کمک به سازمان های حمایتی اقدام کرده است و هموطنان عزیز از طریق این سامانه می توانند  کمک های نقدی خود را  به نیازمندان  پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این طرح  با هدف اجرای مسئولیت های اجتماعی این بانک، ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت هموطنان در کمک به نیازمندان و سهولت در جمع آوری  کمک های  مردمی اجرایی شده است.

بر اساس این گزارش، هموطنان عزیز می توانند از طریق پایگاه اینترنتی و خودپردازهای  بانک کشاورزی کمک های نقدی خود را به  حساب ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان  نیازمند(ستاددیه) و موسسه های  خیریه  کهریزک، اشرف الانبیاء و مهرانه واریز کنند.

این گزارش می افزاید،علاوه  بر روش های یاد شده، پرداخت  کمک های  مردمی به برخی از سازمان های  حمایتی از طریق  اپلیکیشن آپ نیز امکانپذیر است.

قالب دلخواه شما
bki