ارائه خدمت «فروش سهام عدالت» برای مشتریان بانک کشاورزی

ارائه خدمت «فروش سهام عدالت» برای مشتریان بانک کشاورزی

فروش 30 درصد سهام عدالت از روز سه شنبه ششم خرداد تا پایان  وقت اداری روز سه شنبه 13خرداد ماه سال جاری در بانک کشاورزی امکانپذیر شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، ارائه خدمت فروش 30 درصد سهام عدالت به دو صورت حضوری و غیرحضوری برای افرادي که در بانک کشاورزی حساب داشته و شماره شبای خود را به سازمان خصوصی سازی به منظور واریز سود سهام اعلام کرده و در سامانه سهام عدالت ، روش مستقیم مدیریت سهام خود را انتخاب کرده باشند، فراهم شده است.

این گزارش می افزاید: در روش حضوری، این افراد می توانند در مهلت تعیین شده با مراجعه به شعب بانک کشاورزی ضمن تکمیل فرم مربوطه، نسبت به فروش 30 درصد سهام عدالت خود اقدام کنند و در روش غیر حضوری می بایست به صفحه اصلی اینترنت بانک کشاورزی به نشانی  https://ib.bki.ir/pid161.lmx مراجعه فرمایند.

 

 

قالب دلخواه شما