فروش سهام عدالت از طریق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

فروش سهام عدالت از طریق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

فروش 30 درصد سهام عدالت از طریق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به صورت غیر حضوری همچنان امکانپذیر است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این روش ، افراد می توانند برای فروش 30 درصد سهام عدالت خود به صورت غیر حضوری و از طریق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به آدرس

 https://se-agribourse.rayanbroker.ir/  مراجعه فرمایند.

قالب دلخواه شما
bki