قدردانی استاندار مازندران از عملکرد بانک کشاورزی

قدردانی استاندار مازندران از عملکرد بانک کشاورزی

احمد حسین زادگان، استاندار مازندران، با اهدا لوح سپاس از عملکرد بانک کشاورزی و مدیر شعب بانک در استان مازندران قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، احمد حسین زادگان با اهدای لوح سپاس از عملکرد بانک کشاورزی در راستای نظارت بر طرح های بهره مند از تسهیلات روستایی و عشایری استان مازندران تشکر و قدردانی کرد.

قالب دلخواه شما
bki