نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران:خراسان شمالی گام های مهمی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست برداشته است

نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران:خراسان شمالی گام های مهمی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست برداشته است
نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران گفت:خراسان شمالی تاکنون گامهای مهم و موثری را برای جلوگیری از تخریب محیط زیست برداشته که قابل قدردانی است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی، گری لوییس در جلسه ای که با حضور پرویزی استاندار خراسان شمالی، گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی، دکتر سعادت مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه، یوسفی رییس سازمان جهاد کشاورزی و صبوری مدیر استان خراسان شمالی در محل استانداری برگزار شد، با اعلام مطلب فوق افزود: توسعه پایدار معیشت مناسب را برای مردمان این منطقه به ارمغان می آورد.
وی اضافه کرد: نابودی دریاچه ارومیه، افت شدید سطح آبهای زیرزمینی خراسان، نگرانی کشاورزان اطراف استان فارس و غیر قابل استفاده شدن زمین های کشاورزی و در نهایت مشکلات معیشتی ماهیگیران اطراف دریای هامون به دلیل نبود آب، خطر بزرگ زیست محیطی را برای ایران به وجود آورده که آن را با تمام وجود لمس کرده ام.
وی خاطرنشان کرد: حضور ما در ایران در راستای پاسخگویی به مسائل زیست محیطی  با هدف ظرفیت سازی و مشارکت جوامع است تا از طریق سازمان ملل متحد، توجه جهان را برای کمک و همکاری جلب کنیم.
در ادامه این جلسه مجید صبوری مدیر شعب بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی با اشاره به همت و تلاش این بانک در استان گفت: هر جا صحبت از سرسبزی و آبادانی است از بانک کشاورزی نام برده  می شود.
وی گفت: بانک کشاورزی در اجرای رسالت همیشگی خود با حمایت دفتر عمران سازمان ملل متحد پروژه ای را آغاز کرده و قرار است در جریان اجرای این پروژه تسهیلات بانکی به سمتی هدایت می شود که از محیط زیست حمایت می کند .
صبوری با بیان اینکه این پروژه در سال دوم قرار دارد افزود: الگوی اعتباری این روند نیز تهیه خواهد شد.

قالب دلخواه شما
bki