پنجمین نشست تخصصی محیط زیست در بانک کشاورزی

پنجمین نشست تخصصی محیط زیست در بانک کشاورزی
در ادامه نشست های تخصصی محیط زیستی پروژه "بانکداری سبز در راستای رشد فراگیر و توسعه پایدار"، پنجمین نشست با عنوان"بهره وری سبز"، روز چهارشنبه 29 بهمن با حضور جمعی از همکاران ستادی و استانی بانک کشاورزی و مهمانانی از سایر سازمان ها و دانشگاه ها در سالن شهید اکبری بانک برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این نشست سرکار خانم دکتر جواهریان مدیر کل توسعه پایدار سازمان حفاظت از محیط زیست، ضمن بیان تعریف دقیق بهره وری سبز، استراتژی جامع و یکپارچه برای ایجاد توسعه پایدار را مطرح و بهره‌وری سبز را یک استراتژی برای ارتقاء بهره‌وری و عملکرد زیست محیطی در راستای بهبود توسعه اجتماعی- اقتصادی معرفی کرد. همچنین مهمترین منافع بهره وری از طرف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و زمینه های کاربردی بهره وری سبز از جمله بهره وری سبز در توسعه جوامع محلی (روستایی)، بهره وری سبز در مدیریت جامع دفع ضایعات صنعتی و کشاورزی، بهره وری سبز در کمک‌های فنی زیست محیطی، بهره وری سبز در آموزش و ... به خوبی برای حاضران در جلسه توضیح داده شد. 
خانم دکتر جواهریان در ادامه متدولوژی GP (Green Productivity) را بررسی و ارزیابی مجدد فرایند تولید و محصولات به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن‌ها و برجسته کردن راه های بهبود بهره وری و کیفیت محصول را عنوان کرد. همچنین با توجه به الگوی مطرح شده، چرخه بهره وری سبز (PDCA) برنامه ریزی، اجرا، بازنگری و اقدام شد. در نهایت، پنجمین نشست تخصصی محیط زیست با بیان دیدگاه های حاضران و پرسش و پاسخ بین آنها به کار خود خاتمه داد.

قالب دلخواه شما
bki