تماس باما

ارسال هرگونه مستندات پژوهشی به مرکز پژوهش های کاربردی از طریق سامانه طرح‌های پژوهشی امکانپذیر است و به مستنداتی که از روش‌های دیگر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • آدرس پستی: تهران, خیابان جلال آل احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، شماره 247، ساختمان شماره 1 بانک کشاورزی، طبقه پنجم، بال شمالی
  • کد پستی: 94316-14459
  • پست الکترونیک: R-D@agri-bank.com
  • ارتباط مستقیم با مرکز: 88232249
  • دورنگار: 88232461
قالب دلخواه شما
bki