پایان نامه ها

بانک کشاورزی همانند دیگر نهادهای دولتی، با هدف بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی دانشجویان و هدایت نظام‌مند پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در جهت تأمین بخشی از نیازهای پژوهشی و اولویت‌های بانک اقدام به حمایت مالی و یا اطلاعاتی از پایان‌نامه های مقاطع ارشد و دکتری نموده است. در این راستا دانشجویان می‌توانند با انتخاب یکی از عناوین اولویت‌های پژوهشی پایان‌نامه‌ها به شرح ذیل، طرحنامه‌های مربوطه را از طریق سامانه طرح‌های پژوهشی به مرکز پژوهش‌های کاربردی ارسال نمایند.

حوزه مشتریان و بانکداری عمومی

ردیف عنوان
1 پیش‌بینی وضعیت آینده صنعت بانکداری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهی (پایان نامه دکتری)
2 اجرای مدیریت تجربه مشتری (CEM) در بانک کشاورزی (مطالعه و بررسی، ضرورت و الزامات)
3 استقرار بانکداری مجازی در بانک کشاورزی (مطالعه و بررسی، ضرورت و الزامات)
4 تاثیر هوش هیجانی بر افزایش فروش انواع خدمات بانک
5 نقش ویژگی های فرهنگی مناطق مختلف کشور در پذیرش انواع خدمات بانکی
6 تاثیر بازاریابی حسی بر تصمیمات مشتری

حوزه اعتبارات و بانکداری شرکتی

ردیف عنوان
1 بررسی زنجیره عرضه شیلات و آبزیان و ارائه راهکارهای حضور بانک در آن
2 ارائه راهکارهای سنجش تاثیر معیارهای توسعه پایدار محیط زیست در ارزیابی طرحهای کشاورزی برای پرداخت تسهیلات
3 بررسی تاثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی
4 بررسی و ارائه راه‌حل بهینه تخصیص تسهیلات بانکی با توجه به بحران آب
5 تبیین نقش اعتبارسنجی مشتریان در کاهش مطالبات غیر جاری در بانک کشاورزی
6 طراحی مدل ترکیب بهینه پورتفوی اعتبارات بانک کشاورزی
7 شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های مرتبط با فعالیت های بخش کشاورزی
8 تبیین نقش بانک کشاورزی در فقرزدایی و افزایش درآمد روستاییان
9 تأثیر اعتبارات بانک بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
10 بررسی رفتار مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیلات پراختی و ارائه راهکارهای مناسب

حوزه مالی و پشتیبانی

ردیف عنوان
1 بررسی راهکارهای نظارت، کنترل و کاهش هزینه‌های کارگزاران بخش خصوصی صندوق بیمه کشاورزان در استان ...
2 شناسایی راهکارهای افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک نسبت به کل درآمدها
3 بررسی و شناسایی ترکیب بهینه‌ی منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در استان ...
4 طراحی مدل مناسب اندازه گیری و پیش بینی ریسک نقدینگی در بانک کشاورزی
5 مطالعه تطبیقی مدلهای مناسب کنترل و مدیریت نقدینگی بر پایه مبادلات الکترونیکی در بانکداری نوین
6 بررسی میزان تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی در افزایش منابع و درآمدهای کارمزدی بانک (مطالعه موردی پایانه های فروش)

حوزه نظارت و بازرسی

ردیف عنوان
1 مطالعه تطبیقی نظام‌های بازرسی و حسابرسی از راه دور در بانک‌های پیشرو دنیا

حوزه مدیریت

ردیف عنوان
1 شناسایی مؤسسات و اتحادیه‌های فعال در بخش کشاورزی به تفکیک قاره‌ای و پتانسیل‌های موجود به منظور انجام همکاری‌های مشترک بانک و مؤسسات مورد اشاره
2 ارزیابی اثربخشی فعالیتهای حوزه روابط عمومی و ارتقاء نقش آن در ایجاد ارتباطات و ایجاد همدلی سازمانی
3 شناسایی ظرفیتهای موجود در جامعه برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی بانک

بین حوزه‌ای

ردیف عنوان
1 ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک عملیاتی در بانک کشاورزی
2 بررسی کفایت و ارائه الگوی بازمهندسی فرایندهای عملیاتی در بانک کشاورزی
فرم طرح نامه - پايان نامه
سامانه طرح های پژوهشی
دستورالعمل سامانه طرح هاي پژوهشي

طرح‌های پژوهشی

با توجه به اهمیت پژوهش و انجام طرح‌های کاربردی مبتنی بر دانش روز، بانک کشاورزی اقدام به استخراج عناوین اولویت‌های پژوهشی و برون‌سپاری آنها نموده تا علاوه بر کمک به اشاعه فرهنگ پژوهش در جامعه، از ظرفیت‌های علمی موجود به منظور ارتقاء سطح عملیات بانک بهره‌مند گردد. محققان و پژوهشگران محترم درصورت تمایل به ارائه پیشنهاد پژوهشی در خصوص هر یک از موارد ذیل، لازم است فرم طرحنامه مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل، از طریق سامانه طرح‌های پژوهشی به مرکز پژوهش‌ها ی کاربردی ارسال کنند. شایان ذکر است؛ طرحنامه‌های تکمیل شده، پس از طرح و بررسی در جلسه شورای پژوهشی بانک مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس پاسخ به اطلاع خواهد رسید.

حوزه اعتباری و بانکداری شرکتی

ردیف عنوان واحد متقاضی
1 بررسی مشکلات وصول مطالبات در 200 شعبه برتراعتباری و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت کاهش مطالبات غیرجاری شعب موصوف وصول مطالبات و اجراء
2 مطالعه و بررسی روش‌های بهبود تعامل مشترک بانک و مشتری در حوزه نظارت بر طرحها از طریق مقایسه تطبیقی نظارت بر طرحها و عملیات اعتباری
3 مطالعه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای اخلاقی لازم در بانکداری اسلامی کارگروه بانکداری اسلامی
4 عقود جدید و تأثیر آن بر روند تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی کارگروه بانکداری اسلامی
5 تأثیر کاربرد کارتهای اعتباری مرابحه، در تسهیل روند اعطای تسهیلات کارگروه بانکداری اسلامی
6 امکان‌سنجی توثیق درآمدهای آتی و دارایی‌های نامشهود شرکت براساس منابع فقهی و حقوقی کشور و براساس تجربه سایر کشورها اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری
7 تهیه طرح عملیاتی برای تأمین مالی زنجیره‌های تولید بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین(مطالعه تطبیقی با بانکهای دنیا) اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری
8 بررسی میزان تطابق قراردادها، دستورالعملها و آیین‌نامه‌های مرتبط با اعطای تسهیلات با قوانین و مقررات عملیات بانکداری بدون ربا در بانک کشاورزی کارگروه بانکداری اسلامی
9 مطالعه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای اخلاقی در بانکداری اسلامی و ارزیابی عملکرد شعب با این شاخصها کارگروه بانکداری اسلامی
10 ارزیابی سطح آگاهی و اطلاعات همکاران از بانکداری اسلامی کارگروه بانکداری اسلامی
11 بررسی روشهای بهبود تعامل بانک و مشتری پس از اتمام دوره مشارکت در حوزه نظارت بر طرحها (تهران و البرز) اداره کل نظارت بر طرح‌ها و عملیات اعتباری

حوزه مالی و پشتیبانی

ردیف عنوان واحد متقاضی
1 راهکارهای شناسایی و افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک کشاورزی اداره کل امور مالی
2 طراحی الگوی مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در بانک کشاورزی اداره کل امور مالی
3 بررسی و تعیین قیمت تمام شده محصولات و خدمات بانکی به تفکیک نوع خدمت در بانک کشاورزی (مطالعه موردی بر حسب خدمات گوناگون) اداره کل امور مالی
4 بررسی تطبیقی تامین منابع مالی از محل اوراق بهادار اسلامی(صکوک) نسبت به استقراض از سیستم بانکی و طراحی مکانیزم‌های اجرایی اداره کل امور مالی
5 مطالعه تطبیقی مدلهای مناسب کنترل و مدیریت نقدینگی بر پایه مبادلات الکترونیکی در بانکداری نوین اداره کل امور مالی
6 بررسی میزان تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی در افزایش منابع و درآمدهای کارمزدی بانک (مطالعه موردی پایانه های فروش) اداره کل امور مالی

حوزه امور مشتریان و بانکداری عمومی

ردیف عنوان واحد متقاضی
1 بررسی راهکارهای حضور موثر بانک در زنجیره‌های ارزش فعالیت‌های بخش کشاورزی اداره کل بازاریابی و فروش خدمات
2 بررسی و شناسایی موانع و مشکلات شعب شهری در ارائه خدمات مطلوب و پیشنهاد راهکار برای رفع آنها- مطالعه موردی 20 شعبه تهران بزرگ اداره کل بازاریابی و فروش خدمات
3 طراحی برنامه توانمندسازی و بازآموزی کارکنان شعب در ارایه خدمات اداره کل بازاریابی و فروش خدمات
4 مطالعه چارچوب اجرایی برای راه‌اندازی باشگاه مشتریان اداره کل بازاریابی و فروش خدمات

حوزه نظارت، بازرسی و حقوقی

ردیف عنوان واحد متقاضی
1 تحلیل حقوقی رویه بانکی جهت اخذ وجه چک های مفقودی حقوقی و قراردادها
2 تحلیل حقوقی عقد مرابحه و بررسی آن در سیستم بانکی حقوقی و قراردادها
3 تحلیل حقوقی، فقهی و بانکی عقد خرید دین حقوقی و قراردادها
4 تحلیل حقوقی و بانکی عقد استصناع حقوقی و قراردادها
5 چالش های موجود دردعاوی ورشکستگی و راهبرد حقوقی مقابله با آن حقوقی و قراردادها
6 ظرفیت سنجی حقوقی وعملیاتی ارجاع دعاوی به داوری درخصوص اختلافات بانک و مشتریان حقوقی و قراردادها
7 تحلیل روشهای جلوگیری از تملک مشاعی املاک حقوقی و قراردادها
8 تحلیل اثرات قانون اصلاحی ماده 34 قانون ثبت بر سیستم بانکی حقوقی و قراردادها
9 نقش مشارکت حقوقی بانک ها در پویایی سیستم بانکی حقوقی و قراردادها
10 تأثیر اجرای امضاء الکترونیک درجلوگیری از سوء استفاده های بانکی حقوقی و قراردادها
11 بررسی و تحلیل دلایل طولانی بودن فرایند رسیدگی قضایی پرونده های بانکی حقوقی و قراردادها
12 بررسی آثار و پیامدهای تملک وثایق مشتریان اموال و املاک
13 شناسایی ریسک‌های حسابرسی در بانک کشاورزی (ذاتی، کنترلی و عدم کشف) و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله و کاهش آنها اداره کل بازرسی و حسابرسی

حوزه بانکداری الکترونیک

ردیف عنوان واحد متقاضی
1 بررسی الزامات و ابعاد پیاده‌سازی IT Auditing اداره کل مدیریت و نظارت IT
2 بررسی نحوه پیاده‌سازی سیستم کشف تقلب (Fraud Detection) در بانکداری اداره کل امنیت IT
3 شناسایی چالشهای برقراری ارتباط سوئیچ کارت بانک با سیستم‌های پرداخت بین‌المللی و ارائه راهکارهای اجرایی اداره کل مدیریت و نظارت IT

حوزه حراست

ردیف عنوان واحد متقاضی
1 بررسی روش‌های ارتقاء نقش حراست در ایجاد انگیزه و پویایی کارکنان به منظور جلب همراهی ایشان با سیاست‌های بانک اداره کل حراست
2 بررسی روش‌های ارتقاء نقش حراست‌ها در ایجاد اتحاد استراتژیک با برخی بانک‌ها اداره کل حراست

حوزه مدیریت

ردیف عنوان واحد متقاضی
1 ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های حوزه روابط عمومی و ارتقاء نقش آن در ایجاد ارتباطات و ایجاد همدلی سازمانی اداره کل روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل
2 شناسایی ظرفیت‌های موجود در جامعه برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی بانک اداره کل روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل
دانلود فرم طرحنامه پژوهشی
سامانه طرح‌هاي پزوهشی
دانلود دستورالعمل سامانه طرح‌های پژوهشی

قالب دلخواه شما
bki