جشنواره استارت آپ های فین تک و کشاورزی (فینتک فارم) ، با حضور حرفه ای منتخبی از استارت آپ ها و فینتک های فعال در حوزه بانکداری و کشاورزی با هدف تسهیل حضور این شرکت ها در حوزه کاربرد فناوری های جدید و هوشمند سازی اقتصاد،بانکداری و کشاورزی ، از چهارم تا ششم دی ماه 1397 توسط بانک کشاورزی برگزار شد. درپی فراخوان برگزاری این رویداد 180 شرکت ثبت نام کردند که پس از سه مرحله غربالگری و مصاحبه آن لاین، 16 شرکت منتخب بر اساس قابلیت ها، نوآورانه بودن مدل کسب و کار و فناوری مورد استفاده و داشتن ظرفیت لازم برای همکاری با شبکه ذینفعان بانک، به مرحله نهایی و «کمپ نوآوری» راه یافتند.

قالب دلخواه شما