حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مهر ماندگار
  • دارندگان سپرده کوتاه مدت مهر ماندگار می توانند بر اساس مبلغ و مدت سرمایه گذاری، از تسهیلات کم بهره با نرخ های 10، 12 و 14 درصد و بازپرداخت 6 و 12 ماهه استفاده کنند.
  • حداقل مدت سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات در این طرح 3 ماه است و مشتریان می توانند با سپرده گذاری در این طرح، تا 325 درصد سرمایه خود را تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند.
  • حداقل مبلغ افتتاح حساب در این طرح، یک میلیون ریال است.
قالب دلخواه شما