قرض الحسنه پس انداز

انواع حساب قرض الحسنه
 • حساب قرض الحسنه پس اندازعادی
 • حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه
 • حساب قرض الحسنه پس انداز کودک ونوجوان
حساب قرض الحسنه پس انداز عادی

حساب قرض الحسنه پس انداز عادی با هدف پس انداز به منظور نیازهای آتی و برخورداری از اجر و پاداش اخروی و معنوی آن صورت می گیرد. وجوه سپرده شده به این حساب تحت عنوان قرض و فاقد سود است ، لیکن به منظور تشویق پس انداز کنندگان همه ساله جوایز ارزنده به قید قرعه به دارندگان این حساب اعطا می شود.

حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه

حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می شود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی وحقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه وبر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده وبانک معین می شود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی وموسسات خیریه وعام المنفعه اعطا می نماید.

 • حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه 10000000 ریال می باشد.
 • حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه 3000000 ریال ومدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال می باشد.
حساب قرض الحسنه پس انداز کودک ونوجوان

حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه کودک ونوجوان حسابی است که به منظور تشویق کودکان ونوجوانان به پس انداز کردن ، طراحی شده است واافتتاح آن توسط والدین امکانپذیر است.

قرض الحسنه جاری

انواع حساب های قرض الحسنه جاری
 • حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی
 • حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی
 • حساب قرض الحسنه جاری دولتی
 • حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک
حساب قرض الحسنه جاری

حسابی است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک، کارت های الکترونیکی ویا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد.

 • حساب جاری مشترک : حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود.
 • متقاضی : شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می شود .
حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی

این حساب مخصوص اشخاص حقیقی است. پرداخت هرگونه وجه از این حساب، می تواند از طریق چک،کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد.

حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی

این حساب مخصوص اشخاص حقوقی است. اشخاصی که به موجب قانون ویا اداره ثبت شرکتها ایجاد می شوند. ماهیت این حساب مانند حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص است.

حساب قرض الحسنه جاری دولتی

این حساب مخصوص ارگانها, وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است. افتتاح این حساب با مجوز خزانه‌داری کل صورت می‌گیرد. ضمناً بر اساس توافق دوجانبه و داشتن سپردة قابل توجه در نزد بانک, خدمات پرداخت حقوق کارکنان آنها توسط بانک امکان‌پذیر است.

حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک

براساس این حساب مشتریان محترم بانک می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک ( جاری کشاورز- 77مهرگستر – طرح‌های چهارگانه ایران ) و دریافت کارت بانکی مربوطه از این ابزار برای امورمالی خود که ماهیت حساب جاری دارد استفاده نمایند.

سپرده سرمایه گذاری

سپردة سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) به سپرده‌هایی گفته می‌شود که به قصد کسب سود به بانک سپرده می‌شوند و بانک با قبول وکالت از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، پس از تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بقیة وجوه مربوط را در عملیات مجاز بانکی (اعطای تسهیلات) بکار می‌گیرد.

کوتاه مدت
 • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(نرخ سود علی الحساب سالانه 10 درصد)
 • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 3 ماهه(نرخ سود علی الحساب سالانه 12 درصد)
 • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه(نرخ سود علی الحساب سالانه 14 درصد)

بلند مدت
 • حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار 1ساله (نرخ سود علی الحساب سالانه 16 درصد)
 • حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار 2ساله (نرخ سود علی الحساب سالانه 18 درصد)
 • سپرده مدت دار قابل تقسیم
 • سپرده مدت دار قابل انتقال

آتیه طلایی

خدمت آتیه طلایی، شامل یک حساب کوتاه مدت عادی و یک حساب بلند مدت است که مشتری می تواند در دوره های مورد نظر خود، مبالغ ثابت یا متغیری را در این طرح سرمایه گذاری کند.

 • در این طرح، مشتری می تواند وجوه مازاد در اختیار خود را(به هر اندازه) در بازه های زمانی دلخواه، در سپرده کوتاه مدت آتیه طلایی سرمایه گذاری کند و از مزایای مدیریت مالی بانک برای این طرح در پایان دوره و سال های متوالی بهره مند شود.
 • این خدمت برای گروه های مختلف مشتریان به ویژه خانواده ها(به منظور سرمایه گذاری برای فرزندان) ، مستمری بگیران، افرادی که خدمات بازنشستگی مناسبی ندارند، سازمان ها، نهادها و موسسات خیریه، کمیته امداد و بهزیستی مناسب است.
 • مزیت خدمت آتیه طلایی، فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری مشتریان در دوره های کوتاه مدت و بهره مندی از ارزش حداکثری ایجاد شده برای مشتری در پایان دوره (بر اساس قوانین جاری بانک مرکزی) است؛ به طوری که بازده متوسط حساب کوتاه مدت آتیه طلایی به صورت تقریبی 13 درصد است.
 • حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب 500000 (پانصدهزار) ریال است.
 • سرمایه گذاری در طرح آتیه طلایی هم به صورت تدریجی و هم یک جا امکان پذیر است.
 • امکان تمدید دوره سرمایه گذاری پس از پایان سال اول، برای چندین دوره متوالی وجود دارد.
قالب دلخواه شما