تلفنبانک

تلفنبانک

در بانکداری نوین یکی از مسائل پر اهمیت دسترسی سریع و آسان به خدمات بانکی می‌باشد. با استفاده از سیستم تلفنبانک مهرگستر بانک کشاورزی، مشتریان دارنده انواع کارت‌ها و حساب‌های متمرکز مهرگستر، بدون محدودیت زمان و مکان و مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز می‌توانند عملیات بانکی خود را تنها از طریق یک خط تلفن انجام دهند.

خدمات

 • مانده حساب
 • سه تراکنش آخر
 • دریافت صورتحساب از طریق نمابر
 • دریافت صورتحساب دوره دلخواه از طریق ایمیل
 • وضعیت چک‌های حساب‌های جاری
 • وضعیت سود واریزی حساب‌های سپرده مدت‌دار
 • پرداخت قبوض
 • استعلام قبوض پرداخت شده
 • اعلام مفقودی کارت
 • تغییر رمز

شماره‌های برقراری ارتباط با سامانه

 • 09603
 • 021-8303
 • 021-81301 (گزینه 1)

ورود به سامانه

 • از طریق شماره حساب با استفاده از رمز تلفنبانک
 • از طریق شماره کارت با استفاده از رمز دوم کارت

مراحل درخواست سامانه با استفاده ازشماره حساب

 • مراجعه به شعبه
 • تکمیل فرم درخواست تخصیص رمز اول تلفنبانک و رمز دوم
  حساب‌های دولتی، حقوقی، مشترک و حقیقی فاقد کارت برای دریافت رمز تلفنبانک خود به شعبه‌ای که در آن افتتاح حساب نموده‌اند، مراجعه نمایند.

کلیدهای مورد استفاده در تلفنبانک با استفاده از شماره حساب

 • کلید1: باقیمانده حساب
 • کلید2: سه گردش آخر
 • کلید3: وضعیت سود واریزی (جهت حساب‌های سپرده مدت‌دار) یا وضعیت چک صادره(برای حسابهای جاری) 
 • کلید5: دریافت لیست گردش حساب از طریق نمابر
 • کلید7: دریافت صورتحساب دوره دلخواه از طریق ایمیل
 • کلید8: خدمات پرداخت قبوض
  • کلید 1: پرداخت قبوض
  • کلید 2: استعلام قبض پرداخت شده
 • کلید 9: تغییر رمز

مراحل درخواست سامانه با استفاده از شماره کارت

 • مراجعه به خودپرداز بانک کشاورزی
 • تخصیص رمز دوم کارت (درصورت عدم تخصیص)
 • همچنین حساب‌های دولتی، حقوقی، مشترک و حقیقی فاقد کارت برای دریافت رمز تلفنبانک خود به شعبه‌ای که در آن افتتاح حساب نموده‌اند، مراجعه نمایند.

کلیدهای مورد استفاده در تلفنبانک با استفاده از شماره کارت

 • کلید0: بازگشت به منوی قبل
 • کلید1: باقیمانده حساب
 • کلید2: سه گردش آخر
 • کلید3: وضعیت سود واریزی جهت حساب‌های سپرده مدت‌دار
 • کلید5: دریافت لیست گردش حساب از طریق نمابر
 • کلید6: جهت اعلام مفقودی کارت از طریق رمز دوم
 • کلید7: دریافت صورتحساب دوره دلخواه از طریق ایمیل
 • کلید8: خدمات پرداخت قبوض
  • کلید 1: پرداخت قبوض
  • کلید 2: استعلام قبض پرداخت شده
قالب دلخواه شما