قدردانی استاندار کرمان از بانک کشاورزی

قدردانی استاندار کرمان از بانک کشاورزی

محمد جواد فدايي استاندار كرمان برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و اشتغالزایی در استان از بانک کشاورزی قدردانی كرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان، محمد جواد فدايي استاندار كرمان در جلسه كارگروه اشتغال استان با اهدائ لوح  از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در جنوب استان كرمان ابراز رضایت و قدر دانی کرد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه از بانک کشاورزی به دلیل عملکرد مطلوب در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری،صندوق توسعه ملی و اجرای دستورالعمل بند «خ» تبصره33 قدر دانی شد.

قالب دلخواه شما