رشد 32 درصدي پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 438 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 1428 نفر متقاضي پرداخت شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد داشته است.

قالب دلخواه شما
bki