كاهش 2 درصدي ريسك اعتباري در سال 1398 توسط بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي با تلاش همكاران شعب در سال 1398 بر اساس  برنامه تعهدي وصول با ريسك اعتباري 8.5 درصد در بين چهار مديريت برتر كشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، شعب اين بانك با كاهش 76 ميليارد ريال از مطالبات غير جاري نسبت به سال 1398، با 2 درصد كاهش ريسك اعتباري و 90 درصد وصولي،عملكرد درخشاني را در سال گذشته كسب کردند.

قالب دلخواه شما
bki