پرداخت 5 ميليارد ريال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زايي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در شش ماهه اول سال جاري ، مبلغ 5 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زايي پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 15 نفر متقاضي پرداخت شد .

قالب دلخواه شما
bki