رشد 148 درصدي در پرداخت تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در نيمه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در شش ماهه اول سال جاري ، مبلغ 102 میلیارد ریال تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 55 نفر متقاضي پرداخت شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ 148 درصد رشد داشته است .

قالب دلخواه شما
bki