افزایش 17درصدی وصول مطالبات توسط بانك كشاورزي استان البرز در پایان آذرماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی  استان البرز تا پایان سه ماهه سوم سالجاری  مبلغ 6هزارو 419 میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به متقاضیان را وصول کرده  است .

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي  استان البرز ، این میزان از وصول مطالبات انجام شده در سال جاری  نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.8  درصد رشد داشته است .

قالب دلخواه شما
bki