افزایش 16درصدی وصول مطالبات توسط بانك كشاورزي استان البرز

شعب بانک کشاورزی  استان البرز تا پایان دی ماه سال جاری  مبلغ 7 هزارو 110 میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به متقاضیان را وصول کردند .

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان البرز ، این میزان از وصول مطالبات انجام شده در سال جاری  نسبت به مدت مشابه سال قبل 16  درصد رشد داشته است.

قالب دلخواه شما
bki