کسب رتبه دوم کشوری در انجام برنامه تعهدی سپرده های مردمی

شعب بانک کشاورزی در استان البرز   از ابتدای فروردین ماه سال جاری  تا دهه مبارک فجر مبلغ  35میلیارد و 603 میلیون ریال سپرده های مردمی با رعایت ترکیب سپرده های ارزان قیمت نسبت به گران قیمت جذب کرده است .

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، این میزان جذب سپرده  نسبت به مدت مشابه سال قبل 74 درصد رشد  را نشان می دهد .و این مدیریت با تحقق 143درصدی برنامه تعهدی خود در جایگاه رتبه دوم کشوری قرار دارد .

قالب دلخواه شما
bki