خراسان جنوبي

پرداخت 180 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتدای سال 1397 تا کنون مبلغ 180 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی ،این میزان تسهیلات به 1161 نفر متق...

کسب رتبه نخست کشوری توسط استان خراسان جنوبی در تعیین تکلیف و کاهش مانده املاک تملیکی

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،  رتبه اول کشوری را در زمینه تعیین تکلیف و کاهش مانده املاک تملیکی کسب کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی،  با تلاش همکاران شعب و مدیریت ...

کسب رتبه نخست کشوری توسط استان خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش عشایری از محل اعتبار صندوق توسعه ملی

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سال 1396 با پرداخت 78  میلیارد ریال تسهیلات  سرمایه در گردش عشایری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، مقام نخست را در بین سایر مدیریت ها کسب کرد. .به گزارش روابط عم...

رشد 102 درصدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طی سال 1396 مبلغ171  میلیارد ریال تسهیلات  قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، این میزان تسهیلات...

قدردانی رئیس سازمان امورعشایری کشور از بانک کشاورزی

کرمعلی قندالی رئیس سازمان امورعشایری کشور با ارسال نامه ای از عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از جامعه عشایری خراسان جنوبی قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، قندالی در این نامه از توجه بی...
سفر مدیرعامل بانک کشاورزی در معیت رئیس کل بانک مرکزی به استان خراسان جنوبی

سفر مدیرعامل بانک کشاورزی در معیت رئیس کل بانک مرکزی به استان خراسان جنوبی

دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی روز دوشنبه ششم شهریور درمعیت دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به استان خراسان جنوبی سفرکرد و در جلسه شورای هماهنگی بانک های این استان حضور یافت. به گزارش روابط عمو...

پرداخت 61 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

       شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی در سه ماهه نخست سال جاری61 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند.   به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، این میزان تسهیلات...

پرداخت بیش از 5 هزار و 450 میلیارد ریال تسهیلات توسط شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی در سال 1395

     شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طی سال 1395 مبلغ 5 هزار و 459 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش های مختلف کشاورزی  پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خر...

پرداخت 182 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه توسط شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی در سال 1395

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طی سال 1395 مبلغ 182 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان واجد شرایط  پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، از مجموع این تسهیلا...

پرداخت 82 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی و کشت گلخانه ای توسط شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی در سال 1395

     شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طی سال 1395 مبلغ 82 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی و کشت گلخانه ای  پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ...

پرداخت 54 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به عشایر کوچنده توسط شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی در سال 1395

     شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طی سال 1395 مبلغ 54 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به عشایر کوچنده پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، به منظور تامین م...

کسب رتبه اول کشوری مدیریت خراسان جنوبی در تحقق برنامه تعهدی جذب اعضای باشگاه کودک و نوجوان سال 1395

     شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طی سال 1395 موفق به کسب رتبه اول کشوری در تحقق برنامه تعهدی جذب اعضای باشگاه کودک و نوجوان شدند .    به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان...

پرداخت 824 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط توسط شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی در سال 1395

     شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طی سال 1395 مبلغ 824 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، این میزان تسه...

پرداخت 351 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

     شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طی سال 1395 مبلغ 351 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، این میز...

پرداخت 775 میلیارد ریال تسهیلات صنایع تبدیلی و تکمیلی توسط شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی در سال 1395

 شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طی سال 1395 مبلغ 775 میلیارد ریال تسهیلات صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، این میزان تسهیلات به 2 هزار و 19...

استمهال 7 هزار و 119 فقره بدهی تسهیلاتی کشاورزان خراسان جنوبی در شعب بانک کشاورزی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی  7 هزار و 119 فقره پرونده بدهی تسهیلاتی کشاورزان این استان را استمهال کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، بر اساس بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 13...

بخشودگی سود و کارمزد 3 هزار و 711 فقره تسهیلات کشاورزان خراسان جنوبی توسط بانک کشاورزی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی سود و کارمزد 3 هزار و 711 فقره تسهیلات کشاورزان را مورد بخشودگی قرار دادند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، بر اساس ماده (2) آئین نامه اجرایی تبصره 35 قانون ...

پرداخت بیش از 729 میلیارد ریال تسهیلات برای رفع موانع تولید توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

طی سال جاری بیش از 729میلیارد ریال تسهیلات برای رفع موانع تولید در استان خراسان جنوبی پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط ، راه اندازی مجدد طرح های ر...

پرداخت بیش از 4 هزار و 490 میلیارد ریال تسهیلات در ده ماهه نخست سال جاری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بیش از 4  هزار و 490 میلیارد ریال تسهیلات در ده ماهه نخست سال جاری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی پرداخت شد.    به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، در راستای سیاست های کلی نظام...

پرداخت بیش از 131 میلیارد ریال قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بیش از 131  میلیارد ریال قرض الحسنه ازدواج در ده ماهه نخست سال جاری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، در راستای ایفای بخشی از مسئولیت های اجتماعی بانک کش...
صفحه 10 از 15ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki