خراسان جنوبي

پرداخت 116 میلیارد ریال تسهیلات زراعی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سه ماهه اول سال 1398 تعداد 712 فقره تسهیلات زراعت توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی پرداخت شد.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 98 ، تعداد 712 فقره تسهیلات زراعت به مبل...

پرداخت بیش از 1800 میلیارد ریال تسهیلات در استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه  بیش از 1800 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی، درسه ماهه اول سال 98 ، مبلغ 1842...

پرداخت بیش از 1700 میلیارد ریال تسهیلات بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه  بیش از 1700 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی به کشاورزان استان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی، درسه ماهه اول سال ...

رداخت 26 میلیارد ریال تسهیلات در بخش مسکن توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سه ماهه اول سال 1398 مبلغ 26  میلیارد ریال تسهیلات در بخش مسکن توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی پرداخت شد.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 98 ، تعداد 89 فقره تسهیل...

پرداخت 19 میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنایع و معادن توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سه ماهه اول سال 1398 مبلغ 19  میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنعت و معدن توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی پرداخت شد.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 98 ، تعداد 4 فقره...

بهره مندی 270 نفر از تسهیلات بازرگانی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سه ماهه اول سال 1398 تعداد 270 فقره تسهیلات در بخش بازرگانی توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی پرداخت شد.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 98 ، تعداد 270 فقره تسهیلات به م...

پرداخت 13 میلیارد ریال تسهیلات در بخش خدمات توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سه ماهه اول سال 1398 تعداد 63 فقره تسهیلات در بخش خدمات توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی پرداخت شد.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 98 ، تعداد 63 فقره تسهیلات به مبلغ 1...
قدردانی استاندار خراسان جنوبی از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی

قدردانی استاندار خراسان جنوبی از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی

استاندار خراسان جنوبی با اهدای لوحی از عملکرد بانک کشاورزی در ارائه تسهیلات و اجرای برنامه های تولید و اشتغال پایدار در استان قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، دکتر محمد صادق معتمدیان ...

بانک کشاورزی خراسان جنوبی، سکان دار پرداخت تسهیلات اشتغال زایی در استان

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 97، با پرداخت 856 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بیش از 1720 شغل ایجاد کرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی خراسان جنوبی،  پرداخت 38 میلیارد ریال تسه...

پرداخت 108میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی خراسان جنوبی

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 97، تعداد 237 فقره تسهیلات در زمینه مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزری به متقاضیان پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی ، این تسهیلات به میزان 108 میلیارد ریا...

بهره مندی بیش از 4000 نفر از تسهیلات زراعت توسط شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 97، تعداد 4155 فقره تسهیلات در زیر بخش زراعت به متقاضیان پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی، این تسهیلات به میزان 647 میلیارد ریال به 4155 نفر ازکشاورزان ا...

پرداخت 2685 میلیارد ریال تسهیلات دامداری توسط بانک کشاورزی خراسان جنوبی

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 97، تعداد 13556 فقره تسهیلات دامداری به متقاضیان پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی، این تسهیلات به میزان 2685 میلیارد ریال به 13556 نفر ازدامداران استان پ...

پرداخت 787میلیارد ریال تسهیلات مرغداری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 97، مبلغ 787 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای مرغداری و متقاضیان استفاده از این نوع تسهیلات پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی، این میزان از تسهیلات به 403 ...

بهره مندی بیش از 1700 نفر از تسهیلات قالیبافی و صنایع دستی بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 97، تعداد 1705 فقره تسهیلات صنایع دستی و قالیبافی به متقاضیان پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی، این تسهیلات به میزان 1090 میلیارد ریال به 1705 نفر از متق...

پرداخت بیش از 14000فقره تسهیلات باغداری توسط بانک کشاورزی خراسان جنوبی

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 97، تعداد 14643 فقره تسهیلات باغداری به متقاضیان پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی، این تسهیلات به میزان 2021 میلیارد ریال به 14643 نفر ازباغداران استان ب...

رشد 49 درصدی در میزان سطح بیمه زراعت توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

از ابتدای سال زراعی 98-97 تا کنون بیش از 19000هکتار از اراضی زراعی استان خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه قرار گرفت.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، 19234 هکتار از اراضی استان خراسان جنوبی از ا...

رشد 365 درصدی در میزان سطح بیمه تنه درختان توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

از ابتدای سال زراعی 98-97 تا کنون بیش از 1600 اصله تنه درختان در استان خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، 1626 اصله درخت از ابتدای مهر ماه 1397 تا کنو...

رشد 103 درصدی در میزان سطح بیمه اراضی منابع طبیعی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

از ابتدای سال زراعی 98-97 تا کنون بیش از 44000هکتار از اراضی منابع طبیعی استان خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه قرار گرفت.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، 44666 هکتار از اراضی منابع طبیعی استان...

رشد 28 درصدی در میزان سطح بیمه باغات توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

از ابتدای سال زراعی 98-97 تا کنون بیش از 23000هکتار از اراضی باغی استان خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، 23319 هکتار از اراضی باغی استان خراسان جنوب...

تحقق 23 درصدی در میزان رسوب پایانه های فروش شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

تعداد پایانه های فروش فعال در استان خراسان جنوبی در پایان فروردین ماه سال جاری به  7334 دستگاه رسید.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،رسوب مبالغ از مجموع 7334 دستگاه پایانه فروش در است...
صفحه 6 از 15ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki